Rada Ministrów w ostatni piątek 15 lutego zatwierdziła modyfikację   Regulacja ustawy o transporcie lądowym (ROTT ), z poprawkami zaproponowanymi przez   Narodowy Komitet Transportu Drogowego, CNTC , w tym ten związany z   średni wiek floty .